Privātuma politika un distances līgums

Kas mēs esam

Esiet sveicināti www.baltilac.lv tīmekļa vietnē! Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem. Reģistrējoties interneta vietnē www.baltilac.lv, Jūs uzticat „BALTILAC” SIA, reģ. Nr. 40103849864, savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šo noteikumu noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Mūsu adrese: Noliktavu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija.

Baltilac SIA privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Baltilac SIA organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Kādus privātos datus mēs apkopojam un kāpēc mēs tos apkopojam

Reģistrējoties www.baltilac.lv un piekrītot noteikumiem, Jūs iesniedzat mums lietotāja vārdu un uzvārdu, e-pastu, lietotāja mobilo tālruni, piegādes adresi. Juridiskām personām – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Reģistrējoties Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem datiem.

Minēto datu apstrāde mums ir nepieciešama klienta identificēšanai, pasūtījuma sagatavošanai, klienta apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar pasūtījumu izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Baltilac SIA darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu. Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Iegūstot un izmantojot personu datus, Baltilac SIA izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus (piem. kurjeri), kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro norādījumus un datu aizsardzības regulas.

Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

Kontaktu formas

Izmantojot saziņu caur kontaktu formu, mēs saglabājam norādītos datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, klientu apkalpošanas nolūkos, bet neizmantojam informāciju mārketinga nolūkos.

Analītika

Analītiskās sīkdatnes ļauj mums labāk pielāgot mūsu tīmekļa vietnes saturu, un mēs tās izmantojam Google Analytics, kas ļauj mums analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 . Mēs izmantojam savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību publiskotajai informācijai.

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus

Personas datus uzglabājam, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti.

Kādas ir tavas tiesības saistībā ar taviem datiem

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Mēs izvērtēsim jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu jebkurā no zemāk norādītajiem saziņas veidiem.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Kontaktinformācija

Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

• ar e-pasta starpniecību: ;

• izmantojot kontaktformu https://www.baltilac.lv/sazinaties-ar-mums/;

• zvanot uz tālruni: +371 29203290;rakstiski: Noliktavu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie lietošanas noteikumi ir publicēti www.baltilac.lv mājas lapā un ir brīvi pieejami ikvienam tās lietotājam. Lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Preču un Pakalpojumu pirkumiem, pasūtot tos internetā, zvanot pa telefonu vai rakstot uz e-pastu. Pirms Preces pasūtīšanas lūdzam iepazīties ar šiem noteikumiem. Šīs mājas lapas īpašnieks un administrators ir Baltilac SIA un tai ir tiesības grozīt un papildināt mājas lapas lietošanas noteikumus.

Mūsu mājas lapa var saturēt saites uz citām juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. Baltilac SIA neuzņemas atbildību par citu juridisko personu piederošu vai pārraudzītu mājas lapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot mūsu mājas lapā izvietotās saites.

PREČU PIEGĀDE

Noformējot pasūtījumu, pirkuma grozā Jūs varat izvēlēties Preču saņemšanas veidu – bezmaksas mūsu birojā Noliktavu ielā 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 vai par maksu – saņemt preci ar piegādi pakomātā Omniva vai ar Latvijas Pasta eksprespasta kurjeru. Preču piegādi nodrošinām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no piegādes valsts, sūtījuma svara un veida. Piegādes izmaksas var apskatīt pirkuma grozā, kurā ievietotas Preces pasūtīšanai.

PREČU CENAS

Preču cenas e-veikalā ir norādītas ar 21 % PVN un bez piegādes izmaksām. Cenas un Preču piedāvājums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas Jūsu norādītā e-pastā.

CITI NOTEIKUMI

Gadījumā, ja Prece nav Pārdevēja noliktavā Pircējam vajadzīgajā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības anulēt konkrēto pozīciju pasūtījumā, informējot par to Pircēju. Pārdevējs dara visu, lai pēc iespējas ātrāk tiktu izpildīts Pasūtījums un tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Gadījumos, kad Pircējam Prece nav piegādāta kurjerpasta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Pircējam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no kurjerpasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

DISTANCES LĪGUMS

https://www.baltilac.lv/veikals/ e-veikalā piedāvāto preču pārdevējs BALTILAC SIA, Reģ. Nr. 40103849864, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam Preces, saskaņā ar Pircēja noformēto pasūtījumu.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic Preču pasūtīšanu e-veikalā https://www.baltilac.lv/veikals/, norādot sev vēlamo Preču veidu un daudzumu. Pircējs apņemas norādīt precīzu nepieciešamo informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un nepieciešamo kontaktinformāciju. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu ievadīšanu, pretējā gadījumā piegāde var netikt nodrošināta. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot kurjerpastu dienestiem, lai nodrošinātu pasūtījuma piegādi.

Pircējs veic apmaksu saskaņā ar Pārdevēja sagatavoto un Pircējam uz norādīto e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošu priekšapmaksas rēķinu. Priekšapmaksas rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta saskaņā ar “Grāmatvedības likums” 11. pantu.

Pircējs kopā ar pirkuma summu apmaksā arī piegādes izdevumus, ja tādi piemērojami. Piegādes cena tiek iekļauta priekšapmaksas rēķinā.

Pēc apmaksas saņemšanas, Pārdevējs informē Pircēju par Preču izsūtīšanu vai saņemšanas iespējām Pircēja birojā. Ja izvēlēta iespēja Preces saņemt ar pakomātu vai kurjerpasta starpniecību, Pārdevējs nosūta uz Pircēja norādīto e-pastu sūtījuma izsekošanas numuru.

Pārdevējs nodrošina Preču piegādi iespējami ātrākā laikā, kopš ir saņemta pasūtījuma apmaksa. Kā paredz Preces specifika, ka tā nedrīkst glabāties bez temperatūras kontroles ilgāk par 72h, lai izvairītos no nevēlamiem preču piegādes aizkavējumiem, tad preču izsūtīšanu, izmantojot pakomātus un kurjerdienestus, veicam darba dienās no pirmdienas līdz trešdienai.

Atteikuma tiesības

Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu: .

Iepriekš saskaņojot ar Pārdevēju, Pircējs var atgriezt preci Pārdevējam. Prece nedrīkst būt atvērta, bojāta vai kā citādi ietekmēta, tai jābūt uzglabātai atbilstoši uz iepakojuma norādītajiem temperatūras režīmiem. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt atteikuma tiesības gadījumā, ja Preces iepakojums ir atvērts, tā ir lietota (ņemot vērā Preces specifiku) vai bojāta. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ, sedz Pircējs.

Preces atgriešanas adrese: BALTILAC SIA, Noliktavu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija.

Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Distances Līguma izbeigšanas un Preces saņemšanas atpakaļ, pamatojoties uz Pircēja atteikumu. Maksājums tiek atgriezts uz to pašu kontu, no kura tika veikts maksājums.

Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neatbilstoši pasūtījumam, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.